Trimdas fenomens – 3×3 Katskiļu noslēpums

Ceļojot apkārt pasaulei, un it sevišķi darot to veidā, kādu esam izvēlējušies mēs, ir grūti saplānot konkrētu ceļa maršrutu. Ja vēl aptuvenas pieturvietas varam atzīmēt savā iedomu kartē, tad pie konkrēta laika grafika pilnīgi noteikti nav iespējams pieturēties, jo negaidīti pavērsieni ir ik uz soļa. Nereti mūsu ceļš veidojas laimīgu sakritību un satiktu cilvēku dēļ. Pirms septiņiem mēnešiem, uzsākot šo misiju, ne es, ne Ģirts nevarēja iedomāties, ka pienāks brīdis, kad uzstāsimies īpašā pasākumā, ļoti jaukai un patīkamai publikai, stāstot par saviem piedzīvojumiem un satiktajiem latviešiem. Vēl nozīmīgāk, ka mums būs tas gods piedalīties „3×3” nometnē apburošajos Katskiļu kalnos. Pēc šī teikuma noteikti daļai lasītāju rodas jautājums, kas tad īsti ir „3×3”, kas tur tik īpašs? Arī mēs sākotnēji nezinājām, ko īsti tas sevī ietver, kādu bagātību un nozīmi latviskuma saglabāšanā.Desktop21

3×3 kustība ir viens no spēcīgākajiem fenomeniem latviešu trimdā, kas  no pirmās nometnes 1981. gadā ASV Garezerā sakuplojusi visā pasaulē, kur mīt latvieši, un dziļas saknes kopš 1990. gada dzinusi arī Latvijā. „Man elpa aizraujas no pateicības un mīlestības, domājot par tiem simtiem, ja ne tūkstošiem, kas algu (naudu) negaidīdami, ir ar prieku un lielu atdevi strādājuši dienām un naktīm, lai mums būtu šis unikālais fenomens – 3×3. Grūti ticēt, ka tas viss iesākās, ka šī ideja spēja cilvēkus pārliecināt – būs labi, jādara, pie tam jādara nevis šā tā, bet cik labi iespējams! Es nekur citur kaut ko tādu neesmu redzējusi, ne dzirdējusi,” grāmatas „3×3 ārpus Latvijas 1981-2011. Pasaules mēroga kustība visu paaudžu latviešiem” ievadvārdos raksta 3×3 kustības izveidotāja un globālā koordinatore Dr.Līga Ruperte.

Ar „3×3” apzīmē nometni jeb saietu visu paaudžu latviešiem, kurā var piedalīties gan individuāli, gan divu un trīs paaudžu ģimenes. Nometņu mērķi ir latvisko zināšanu paplašināšana, latviskās kopības izjūtas veicināšana, latvisko ģimeņu stiprināšana, latvisko draudzību sekmēšana un Latvijā vēl viens mērķis – latviskas kultūrvides attīstīšana.

Bijusī Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, atzinīgi vērtējot 3×3 vēstures dokumentēšanu, norāda, ka 3×3 ideja un ideoloģija nepārprotami ir ārzemju latviešu – kādreizējo trimdinieku – veidojums un ir pelnījusi savu vietu latviešu tautas vēsturē. Sekmīgi pārgājusi uz atbrīvoto Latviju, tā turpināja attīstīties un kalpoja arī kā nozīmīgs tilts, kas palīdzēja tautas sašķeltām daļām saaugt kopā vienotā latviskā apziņā. Savukārt Pasaules Brīvo Latviešu Apvienības valdes priekšsēdis Jānis Kukainis norāda, ka svarīgs ir katrs Latvijas atbalstītājs, tādēļ kā nākotnes izaicinājums 3×3 kustībai un citiem latviskās izglītības pasākumiem būs, kā tikai mītnes zemes valodu zinošos, latviski nerunājošos bērnus iesaistīt mūsu tautas atbalstītājos.

Mums pašiem bija laime piedalīties nometnē Ņujorkas štata gleznainajos Katkiļos. Skaistā daba ir viens no iemesliem kāpēc cilvēki šeit jūtas labi. Meži, pļavas un svaigais kalnu gaiss dod atspirdzinājumu miesai un uzmundrinājumu dvēselei. Šī vieta piesaista cilvēkus ar savu īpašo auru un noskaņu, ik gadus cilvēki mēro tuvākus un arī tālākus attālumus, lai atkal satiktu latviešu draugus, un uzlādētu savas latviskās baterijas. Kas ir šis noslēpums, kas visus vilina? Alberts Caune, kurš mērojis garu ceļu no Kanādas stāsta: „Mani jau labu laiku tirdījis jautājums: kas ir tas noslēpums, kas 3×3 dalībniekiem gadu pēc gada atkal liek atgriezties! Vai tie ir Katskiļu skaistie kalni un svaigais gaiss? Vai arī pavēle – uzmanību karogiem? Vai galda lūgšana, kas liek sajust Dieva tuvumu, skaisti klātais galds un jauniešu pulks virtuves un nometnes darbos? Varbūt tās ir ievirzes, kas mūsu domas rosina un zināšana modina? Varbūt šķēršļu gājiens, kalnā kāpiens, dziedāšana? Varbūt draudzības sajūta – visi esam uz Tu, kā brāļi un māsas. Tomēr šie notikumi vai aktivitātes atsevišķi liekas sīkumi, kas nevarētu iedvesmot domu atgriezties nākošgad. Tad man gar acīm parādās liels kamols, salikts no visiem šiem sīkumiem. Un man ataust gaisma! Ne jau atsevišķi sīkumi veido šo noslēpumu, bet gan to kopums. Noslēpums, kas mums liek piedalīties „3×3 Katkiļu nometnē”.

Noteikti jāuzsver, ka nometnes bagātība un dzīvotspēja ir tās dalībnieku pozitīvās atsauksmes. „Iebraucot 3×3 nometnē jūtu, kā ikdiena paliek aiz kalniem, iebraucu kā citā pasaulē. Te mani gaida svaigs gaiss, saule, ezers, mežs, pļavas un miers. Te mēs kā liela ģimene mācāmies, smeļam spēkus rītdienai, atrodam jaunas draudzības. Pārbraukšu mājās ar uzpildītu „latvisko bateriju” līdz nākošai vasarai”, tā stāsta Dz. Ziedone. Par šīs nometnes svarīgo lomu, vitālo nepieciešamību latviskās identitātes saglabāšanā trāpīgi raksta Maija Laiviņa: „ Cilvēki, kas Amerikā un Kanādā dzīvo un strādā, labi zina, ka darba dienās labi ja stundu var izbrīvēt, skrejam visi kā vāveres ritenī. Ikdienā domājam un runājam angliski. Labi, ka ir tādi Katskiļi, kur tas skrējiens pierimstas. Labi, ka te varam latviski runāt, latviski domāt un latviski dziedāt. Dzīvojot ārpus Latvijas, augot un audzinot bērnus un mazbērnus amerikāniskā vidē, mums ir liela nepieciešamība: veicināt mūsu pašu latviskās kopības sajūtu; stiprināt mūsu latviskās ģimenes, paplašināt mūsu un mūsu bērnu latviskās zināšanas; sekmēt latviskās draudzības; 3×3 to visu dod!”.

Lai arī mūsu viesošanās nometnē bija limitēta, jo atvēlētais laiks šajā kontinentā kā smilšu pulkstenis finiša posmā tuvojās beigām, mēs paspējam izdarīt, un redzēt gana daudz. Bijām liecinieki elpu aizraujošajiem skatiem, staigājot pa Katskiļu kalnu ielejām. Paspējām veldzēties un apbrīnot dabas skaistumu brīnišķīga ūdenskrituma skavās. Kādā no nometnes dienām, vērtīgu un interesantu pieredzi guvām, klausoties literatūrzinātnieces, profesores un politiķes Janīnas Kursītes lekcijā par latviešu folkloru un simboliem, kā arī Valtera Nollendorfa prezentācijā par okupācijas muzeja nozīmi mūsdienās. Bet tas nebija viss.Desktop12

Spilgtākās atmiņas saistās ar pēdējām divām stundām, ko pavadījām šajā brīnišķīgajā latviešu kopā sanākšanas vietā, kad dalībniekiem sniedzām stāstošu ieskatu mūsu līdzšinējā ceļojumā. Dalījāmies ar iespaidiem, piedzīvojumiem un atziņām, kas mūs piemeklējušas ceļa laikā. Atsaucība un cilvēku neuzspīlētā interese bija negaidīti liela. Publika mūs uzņēma lieliski. Kad pēc uzstāšanās, cilvēki nāca klāt un apkampa mūs, novēlot veiksmīgu ceļa vēju, un izsakot apbrīnu un lepnumu par padarīto, mani pārņēma pacilājums. Prieks, ka ar savu darbu iedvesmojām arī citus. Noteikti gan mani, gan Ģirtu cilvēku siltie vārdi emocionāli uzlādēja. Liels paldies vienreizējiem 3×3 Katskiļu nometnes dalībniekiem un tās organizatorei, burvīgajai Helēnai, kas mūs uzaicināja. Jūs mums paliksiet vislabākajā atmiņā.

Share